دایره المعارف اسلام پدیا » افراد برجسته شیخیه
منوی اصلی

مهم ترین افراد فرقه شیخیه

مهم ترین افراد فرقه شیخیه قبل از انشعاب، عبارتند از: شیخ احمد احسایی شیخ احمد احسایی بنیان گذار فرقه شیخیه است که شرح حال اجمالی وی بیان شد. سید کاظم رشتی احسایی، شاگردان بسیار داشت که از میان ایشان، سید کاظم رشتی (۱۲۱۲ – ۱۲۵۹ ق) پس از وفات احسایی در بسط و ترویج افکار […]

ادامه مطلب