searchicon
اعمال نیک

اعمال نیک

انجام اعمال نیک برای میّت
آسان شدن مصیبت­ها برای شخص مصیبت زده راه­هایی را می طلبد که مهم ترین آن صبر برمصیبت، تفکر و درک واقعیت مرگ و انجام اعمال نیک برای مردگان است. ما به تناسب این مدخل به تشریح انجام اعمال نیک برای مردگان می پردازیم: در احادیث… اطلاعات بیشتر
تأثیر اعمال نیک برای مردگان
 پس از مرگ انسان، بر اطرافیان و دیگر مؤمنان اعمالی واجب است؛ مانند غسل، کفن، نماز و دفن و واجباتی که از میّت قضاء شده است که باید هرچه زودتر انجام پذیرد.[1] اما انجام برخی اعمال برای اموات مستحب است، که از جمله آنها صدقه… اطلاعات بیشتر
آداب مجالس عزاداری مردگان
مجالس عزاداری اموات و مردگان دارای آدابی است که در ذیل به آنها اشاره می شود: 1.نشان دادن خود به صاحبان عزا در مراسم عزاداری: یکی از رفتارهای اجتماعی که از طرف اسلام، تأکید فراوانی بر آن شده و به نوعی در زمرۀ عبادات قرار… اطلاعات بیشتر