دایره المعارف اسلام پدیا » اعتقادات اسماعیلیه
منوی اصلی

مهدویت از دیدگاه اسماعیلیان

مهدویت از جمله موضوعاتی است که از همان سده نخست هجری مورد توجه مسلمانان به ویژه شیعیان قرار داشته است. فرقه‌های اسلامی درباره مهدی موعود به اختلاف سخن رانده‌اند. محمد بن حنفیه نخستین فردی بود که کیسانیه او را مهدی موعود خواندند.[۱] ابوهاشم عبدالله بن محمد بن حنفیه،[۲] عبدالله بن معاویه،[۳] امام محمد باقر(علیه السلام)،[۴] […]

ادامه مطلب

امامان مشترک، مستور و ظاهر فرقه اسماعیلیه

امامان مشترک اسماعیلیه مذهب اسماعیلى از روز اوّل، به سان دیگر مذاهب، داراى فرق مختلف نبود، ولى بعدها به سه فرقه اصلى تقسیم شد که عبارتند از: ۱٫ مستعلیه؛ ۲٫ نزاریه مؤمنیه؛ ۳٫ نزاریه قاسمیه (معروف به آغاخانیه). همه این سه فرقه، امامان یاد شده در زیر را، به امامت پذیرفته‌اند و آنان عبارتند از: […]

ادامه مطلب

سلسله امامان فرقه اسماعیلیه

اسماعیلیه، آغاز امامت را از هبوط حضرت آدم (علیه السلام) به زمین گرفته‌اند، نه از اسماعیل بن جعفر صادق (علیه السلام) و معتقدند که از آغاز خلقت تا به امروز، جریان امامت ادامه داشته است. آنان براى این سلسله، ادوار و اکوارى قائل شده‌اند که هر دور آن از یک امام مقیم، رسول ناطق و […]

ادامه مطلب

امامت از دیدگاه فرقه اسماعیلیه

امامت در عقاید اسماعیلیه جایگاه بسیار مهمى دارد، و براى آن، درجات و مقاماتى، قائل شده‌اند و براى امامان خود اختیارات و ویژگی‌هایى را در نظر گرفته اند. امامت در نگاه اسماعیلیان، در دو مقام بحث می شود: امامت مطلقه و امامت خاصه. الف. امامت مطلقه امامت مطلقه دارای مراتب پنج گانه زیر است: امام […]

ادامه مطلب

دیدگاه فرقه اسماعیلیه درباره معاد

مقدمه اسماعیلیان در بحث معاد شدیداً از نوافلاطونیان تأثیر پذیرفته‌اند. در کتاب تاسوعات (انیادهاى) فلوطین،[۱] کتاب چهارم، تماماً به مسئله نفس یا روح پرداخته شده است.[۲] موضوعات بخش‌هاى مختلف این کتاب[۳] عبارتند از: درباره ماهیت روح، پیرامون دشوارى‌های نفس، درباره جاودانگی روح، درباره سقوط روح در بدن‌ها و آیا همه روح‌ها یکى هستند؟ نفس نزد […]

ادامه مطلب

تعریف ناطق و سلسله ناطقان از دیدگاه اسماعیلیان

اسماعیلیه[۱] واژه «ناطق» را ویژه پیامبرانی می‌دانند که از بالاترین مرتبه نبوت بهرمندند. در اصطلاح آنان، ناطق اولین حد در دوره خود بوده، مردم را به خداپرستی دعوت می کند. او از کمال بی نهایت بهره برده است. افعال صالح او سبب پیروی و تبعیت مردم از او است. ناطق در دور خود عامل افاضه […]

ادامه مطلب

راه‌های شناخت پیامبران از دیدگاه اسماعیلیان

در اندیشه اسماعیلیه[۱]، وحی و معجزه دو راه شناخت پیامبران است، که توضیحی اجمالی از آنها ارائه می‌شود: ۱ـ وحی: اسماعیلیه قبول رسالت را به دو صورت ممکن دانسته‌اند. الف) سمعی: حقیقت رسالت به وسیله کلامی که متکلم پدید می‌آورد به رسول القا می‌شود. در این بیان، کلام، واسطه قبول رسالت بوده، متکلم برای القای […]

ادامه مطلب

دلایل لزوم بعثت از دیدگاه اسماعیلیان

درباره ضرورت بعثت، دو دیدگاه مطرح است: [۱] ۱ـ لزوم بعثت: این دیدگاه نزد اسماعیلیه و بسیاری از فرق دیگر اسلام مشهور است. ۲ـ عدم لزوم بعثت: این دیدگاه از سوی محمد بن زکریای رازی ابراز شده است. در این بخش به دیدگاه اسماعیلیه درباره اصل بعثت و نبوت پرداخته می‌شود: دیدگاه خاص اسماعیلیه درباره […]

ادامه مطلب

نبوت و اوصاف پیامبران ازدیدگاه اسماعیلیان

اسماعیلیه[۱] در بحث نبوت مباحثی را مطرح می کنند که با مباحث مطروحه از جانب سایر مسلمانان متفاوت است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. تعریف نبوت و وحی در اندیشه اسماعیلیه، منزلت «رسول» در عالم جسمانی همانند منزلت «سابق»[۲] در عالم روحانی است. رسالت حقیقتی است که مُرسِل در نفس رسول قرار داده […]

ادامه مطلب

دیدگاه فرقه اسماعیلیه درباره نبوت

عقاید اسماعیلیه پیرامون نبوت عبارت است از: الف. نبوت، اعلی درجات بشر است و عبارت است از ارتقاء نفس به مرحله‌ای که صلاحیت تحمل وحی را پیدا می کند. ب. رسالت دو قسم است: عام و خاص. رسالت عام، مربوط به طبع و عقل آدمی است و اگر این رسالت نباشد، رسالت خاص که همان […]

ادامه مطلب
  • صفحه 1 از 212