searchicon
اصلاح

اصلاح

مفهوم سیاست
«سیاست» در لغت به معنای تصدی شئون ملت و تدبیر امور مملكت است. در «لسان العرب» می‏گوید: «سوس» به معنای ریاست است و معنای سیاستشان كرد، این است كه بر آنها ریاست نمود.[1] در «اساس‏اللغه» می‏گوید: «فرماندار كسی است كه رعیت و امور مربوط به… اطلاعات بیشتر
اصطلاحات قرآنی
آسمان های هفت گانه در قرآن برای آنكه مقصود از هفت آسمان روشن شود، لازم است چند نکته را بیان کنیم: نکته اول: در قرآن كریم، هفت مورد به صراحت[1] و دو مورد به كنایه[2] سخن از آسمان های هفت گانه و در یك مورد… اطلاعات بیشتر
واژه فساد در قرآن
قبل از بیان آیاتی که دربارۀ فساد و افساد در قرآن کریم آمده است، ضروری است به بیان معنای فساد بپردازیم تا از این رهگذر دریابیم که آیا قرآن کریم فقط به همان معنای لغوی فساد بسنده کرده و یا این که در قرآن به… اطلاعات بیشتر
عزاداری
اهمیت و فلسفۀ عزاداری امام حسین (ع) برای پی بردن به اهمیت و فلسفۀ عزاداری امام حسین (ع) توجه به چند نکته ضروری است: 1. توجه به فضیلت ها و صفات والای انسان های فرزانه و برجسته و برگزیده. یکی از محورهایی که در آیات… اطلاعات بیشتر
عزاداری امام حسین(علیه السلام)، مایه حیات جامعه
حوادث گذشته هر جامعه می تواند در سرنوشت آن جامعه و جوامع دیگر، آثار عظیمی داشته باشد. اگر حادثه، حادثه مفیدی بوده و در جای خود دارای آثار و برکاتی بوده است، بازنگری، بازسازی و زنده نگهداشتن آن می تواند آثار و برکات زیادی داشته… اطلاعات بیشتر