searchicon
اصحاب

اصحاب

معیارهای قبول حدیث
از نظر علمای شیعه ردّ و قبول اخبار و احادیث دارای معیارهایی در راوی و در متن حدیث و … است، همچنین دارای روش های خاصی برای تمییز انواع مختلف روایات (صحیح، حسن، موثقه، ضعیف و…) است که از آن دو در علم رجال و… اطلاعات بیشتر
صحابه
صحابه از دیدگاه شیعه از اموری که شیعه از قدیم و در حال حاضر به آن متهم بوده (آن که دشمنان ادعا می کنند) این است که بغض و کینه خود از صحابه را مخفی می کند. وقتی این تهمت را واقع بینانه و به… اطلاعات بیشتر
دشمنی اصحاب نسبت به هم دیگر و فتح مسلمانان
این موضوع را می توان در قالب چند نکته مطرح نمود. 1. شیعیان معتقد نیستند که تمام صحابه، دشمن یک دیگر بودند، بلکه معتقدند که غیر از تعداد معدودی که با نادیده گرفتن وصایا و فرامین رسول خدا(ص) با سیاست بازی و اغفال مردم در… اطلاعات بیشتر
صحابه از دیدگاه شیعه
از اموری که شیعه از قدیم و در حال حاضر به آن متهم بوده (آن که دشمنان ادعا می کنند) این است که بغض و کینه خود از صحابه را مخفی می کند. وقتی این تهمت را واقع بینانه و به دور از هر گونه… اطلاعات بیشتر
ارتداد
مفهوم ارتداد ارتداد از واژه “ردّ” در لغت به معنای بازگشت است و در فرهنگ دینی بازگشت به کفر، ارتداد و رده نامیده می شود.[1] برخی از محقّقان معتقدند، ارتداد گرچه به معنای رجوع و بازگشت است، اما در معنای اصطلاحی آن  قید “جحود” اخذ… اطلاعات بیشتر
ارتداد اصحاب بعد ار رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله)
مقدمه قبل از پرداختن به اصل مسأله توجه به نکتۀ زیر ضروری به نظر می‌رسد. منطق شیعه در بارۀ صحابه منطق امام و مولایشان امیرمؤمنان (علیه السلام) است که در خطبه 97 نهج البلاغه آمده‌است: “من اصحاب محمد (صلی الله علیه و آله) را دیدم،… اطلاعات بیشتر