searchicon
اشعار شاعران فارسی زبان در باره عباس بن علی

اشعار شاعران فارسی زبان در باره عباس بن علی

اخلاق و صفات حضرت عباس (علیه السّلام) در اشعار فارسی زبان
از دیرباز میان شیعیان فارسی زبان با حضرت عباس (علیه السلام) پیوندی عمیق و ناگسستنی برقرار بوده است. در این میان، شعر یکی از زمینه‌های عرض ارادت به این شخصیت بزرگوار است. گفتار مختصرِ حاضر، اشاره‌ای بسیار کوتاه به اشعار برخی از شاعران فارسی زبان… اطلاعات بیشتر