searchicon
اسم محدوده جغرافیایی مکه

اسم محدوده جغرافیایی مکه

نام محدوده جغرافیایی مکه
مکه، نام محدوده جغرافیایی یکی از شهرهای کشور عربستان سعودی است. این نام تنها یک‌بار در قرآن کریم آمده‌است[1] و دارای نام‌های متعدد دیگری نیز در قرآن، روایات و تاریخ هست که برخی از آنها عبارتند از: بکّه، ام القری، البلد الامین، بساسه و ام‌… اطلاعات بیشتر