اسماعیلیه و معاد

دیدگاه فرقه اسماعیلیه درباره معاد
مقدمه اسماعیلیان در بحث معاد شدیداً از نوافلاطونیان تأثیر پذیرفته‌اند. در کتاب تاسوعات (انیادهاى) فلوطین،[1] کتاب چهارم، تماماً به مسئله نفس یا روح پرداخته شده است.[2] موضوعات بخش‌هاى مختلف این کتاب[3] عبارتند از: درباره ماهیت روح، پیرامون دشوارى‌های نفس، درباره جاودانگی روح، درباره سقوط روح… اطلاعات بیشتر