searchicon
استمنا

استمنا

ازدواج دائم
مشورت در امر ازدواج مردی مسلمان شده و می خواهد با زنی مسلمان ازدواج کند؛ و فرد دیگری که از حال این مرد اطلاع دارد می داند که وی قبلاً همجنس باز بوده و نمی داند که راجع به گذشته خود به آن زن چیزی… اطلاعات بیشتر
تفاوت استمنا با ازدواج
پیش از پرداختن به تفاوت، نخست به برخی از روایاتی که پیرامون استمنا وارد شده می پردازیم. از نظر فقهی مسلم است که استمنا گناه و حرام است[1] و گناه دارای ضررهایی است که به راحتی قابل جبران نیست و اگر نبود ضررهایی که از… اطلاعات بیشتر