دایره المعارف اسلام پدیا » استفراغ
منوی اصلی

استفراغ، خون ریزی و صحت وضو

خونریزی و نجاست اعضای وضو و سایر اعضای بدن، و یا استفراغ کردن بعد از وضو یا در حال وضو به اتفاق تمام علماء موجب باطل شدن وضو نمی باشد. مبطلات وضو هفت چیز است که موارد مذکور جز آن هفت چیز نیست. البته یکی از شرایط وضو این است که با آب پاک باشد، […]

ادامه مطلب