دایره المعارف اسلام پدیا » استعمار روسیه و فرقه بابیه
منوی اصلی

تحرکات استعمار روسیه بعد از اعدام باب

با اوج گیری فعالیت‌های فرقه بابیه و ایجاد آشوب‌هایی در کشور، امیرکبیر؛ صدر اعظم و نخست وزیر ناصرالدین شاه، که مردی بیدار و شجاع و استعمار شکن بود، و از همه جا اطلاع داشت، ناصرالدین شاه را واداشت تا ریشه این فتنه‌ها و آشوب‌ها؛ یعنی محمد علی باب را در تبریز اعدام نمایند. بعد از […]

ادامه مطلب

حمایت‌های منوچهرخان گرجی از باب

یکی از ابعاد حمایت روسیه تزار از محمد علی باب، حمایت های حاکم اصفهان؛ «منوچهرخان گرجی؛ معروف به معتمد الدوله» از باب است. منوچهرخان که در اصل اهل تفلیس و از اهالی روسیه بود و در یک خانواده‌ مسیحی به دنیا آمده بود، در دوره‌ سلطنت فتحعلی شاه به دربار ایران راه یافت، و در […]

ادامه مطلب