دایره المعارف اسلام پدیا » استخر
منوی اصلی

نگاه کردن زن به بدن زن

نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است، اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد… ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن یک­دیگر نگاه کنند.[۱] و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذّت حرام است.[۲]‏ در این صورت به عنوان مثال؛ اگر […]

ادامه مطلب