دایره المعارف اسلام پدیا » ازاله مانع
منوی اصلی

وجود مانع در اعضای وضو و جبیره

فتوای فقها در مورد وضوی شخصی که مانع در اعضای وضویش وجود دارد، متفاوت است که در ذیل مطرح می شود: ۱٫  چنین شخصی باید به دستور جبیره عمل کند[۱] و بنا بر احتیاط واجب اگر تمام یا بعض محلّ تیمّم بى مانع باشد، تیمّم هم بنماید.[۲] ۲٫ فقط در صورتی که آن چیزى که […]

ادامه مطلب