searchicon
ارث بردن دیه

ارث بردن دیه

ارث بردن دیه
اگر شخصی که دارای يک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استيفای قصاص فوت کند، سؤالات زیر مطرح می شود: آيا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث می برد و قصاص… اطلاعات بیشتر
دیه قطع دست زانی
یکی از فروعات فقهی این است که اگر کسی که دیه دست خود را طلب داشته، به خاطر زنا محکوم به رجم شود و قبل از رجم فوت کند، باز هم دیه دست او بر قطع کننده واجب است؟ سؤال مذکور به دفاتر چند تن… اطلاعات بیشتر