دایره المعارف اسلام پدیا » ارتباط دُروزی ها با اسرائیل
منوی اصلی

دروزیان فلسطین اشغالی

دروزی‌های اسرائیل در مناطق کوهستانی سکونت دارند و اغلب آنان در شمال فلسطین اشغالی هستند. دُرزی‌های منطقه جولان سوریه نیز پس از اشغال این منطقه توسط اسرائیل تحت سلطه این رژیم واقع شدند، اما حاضر نشدند شناسنامه سوری خویش را باطل کنند و شناسنامه اسرائیلی اختیار کنند. دُرزی‌ها با عدم دخالت در مناقشات و نزاع‌های […]

ادامه مطلب