دایره المعارف اسلام پدیا » ادراکات در فلسفه
منوی اصلی

ادراکات در فلسفه

هر کسى بالبداهه و حضوراً به وجود یک سلسله امور ذهنى که آنها را «علوم» و «ادراکات» مى‏نامند اذعان دارد. وجود این امور بر انسان از وجود عالم خارج روشن‏تر است؛ زیرا اگر فرضاً کسى پیدا شود (مانند ایده آلیست ها) در وجود جهان خارج تردید کند و ادراکات خود را یکسره باطل؛ یعنى غیر […]

ادامه مطلب