دایره المعارف اسلام پدیا » اختلاف
منوی اصلی

تفرقه

مفهوم شناسی تفرقه فلسفۀ ایجاد تفرقه جایگاه تفرقه در اسلام جایگاه تفرقه در قرآن جایگاه تفرقه در روایات عوامل  ایجاد تفرقه هوای نفس عامل تفرقه دشمنان داخلی  عامل ایجاد تفرقه دشمنان خارجی عامل ایجاد تفرقه نقش استکبار در ایجاد تفرقه انواع تفرقه تفرقۀ دینی ومذهبی تفرقه قومی وحزبی مفهوم شناسی تفرقه تفرقه در لغت به […]

ادامه مطلب

تفرقۀ دینی ومذهبی

استاد مطهری در رابطه با تفرقه و اختلاف می فرماید: یک وقتی شایع بود و شاید هنوز هم در میان بعضی ها شایع است‏، یک وقتی دیدم یک کسی می‏گفت: این فلسطینی ها ناصبی هستند. ناصبی؛‏ یعنی دشمن علی (ع). ناصبی غیر از سنی است. سنی؛ یعنی کسی که‏ خلیفه بلا فصل را ابوبکر می‏داند […]

ادامه مطلب

اختلاف مجتهدان در برخی مسائل

در این گفتار با توجه به اشتراک منابع اجتهاد، علت اختلاف نظر بعضی مجتهدان در برخی مسائل مشترک بیان می شو د. ابتدا اشاره کوتاهی به ریشه لغوی اجتهاد می کنیم. اجتهاد، از ریشه “جهد” به فتح جیم،[۱] در لغت به معنای تحمل سختی ها و همچنین از ریشه جهد به ضم جیم[۲] به معنای […]

ادامه مطلب

تناقض ظاهری آیات

تناسب صدر و انتهای آیه ۱۸۸ سوره بقره تناسب بین آیات ۳ و ۶۷ سوره مائده عدم اختلاف بین آیات ۱۰۱ و ۱۰۵ توبه تعارض ظاهری بین آیۀ ۹۵ سوره انبیاء و آیات ۵۵ و ۵۶٫ سوره بقره تناقض ظاهری در بارۀ پرسش و عدم پرسش در قیامت در آیات قرآن تناسب صدر و انتهای […]

ادامه مطلب

عدم اختلاف بین آیات ۱۰۱ و ۱۰۵ توبه

خداوند در آیۀ ۱۰۱ سورۀ توبه می فرماید:” و از (میان) اعراب بادیه‏نشین که اطراف شما هستند، جمعى منافق اند و از اهل مدینه (نیز)، گروهى سخت به نفاق پاى بندند. تو آنها را نمى‏شناسى، ولى ما آنها را مى شناسیم. به زودى آنها را دو بار مجازات مى‏کنیم (مجازاتى با رسوایى در دنیا، و […]

ادامه مطلب

وحدت

مفهوم شناسی وحدت اسلامی وحدت در گذر زمان مفهوم شناسی وحدت اسلامی وحدت اسلامی به معنای یکی شدن مذاهب نیست. این وحدت نه شدنی است و نه منظور داعیان این وحدت است. وحدت به معنای نادیده گرفتن اختلافات و شیعه شدن سنی، یا سنی شدن شیعه نیست. مقصود از وحدت اسلامی همبستگی مسلمانان و اتحاد […]

ادامه مطلب

وحدت در گذر زمان

با مطالعه در تاریخ اسلام می توان شواهد فراوانی از وحدت و هم گرایی و ثمرات آن در بین مذاهب اسلامی یافت و آنها را به عنوان اسوه و نمونه به جوامع اسلامی معرفی نمود. سیرۀ حضرت علی (ع) بهترین الگو و اسوه برای برقراری اخوت و وحدت اسلامی است. ایشان برای حفظ وحدت مسلمانان […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی وحدت اسلامی

وحدت اسلامی به معنای یکی شدن مذاهب نیست. این وحدت نه شدنی است و نه منظور داعیان این وحدت است. وحدت به معنای نادیده گرفتن اختلافات و شیعه شدن سنی، یا سنی شدن شیعه نیست. مقصود از وحدت اسلامی همبستگی مسلمانان و اتحاد پیروان مذاهب گوناگون با وجود اختلافات مذهبی، در برابر دشمنان اسلام و […]

ادامه مطلب