دایره المعارف اسلام پدیا » اخباس وام
منوی اصلی

کار در اماکن فروش اجناس حرام

مقام معظم رهبری اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ایجاد و اداره کاباره‏هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شراب خوارى و مانند آن را جایز نمی دانند و کسب درآمد از طریق آنها را حرام می دانند و انسان، مالک اجرتى که در برابر آن مى‏گیرد، نمی باشد.[۱]، همچنین […]

ادامه مطلب