دایره المعارف اسلام پدیا » احکام زنان
منوی اصلی

احکام زن

مسائل ویژه بانوان حیض نفاس استحاضه ترشحات بعد از دوره عادت واجبات مستحاضه محرمات مستحاضه اعمالی که با استحاضه باطل می شوند اعمالی که مستحاضه می تواند انجام دهد قضاء نمازهای مستحاضه جنابت زنان مسائل عبادی روزه ایام بارداری و شیردهی زنان جهر و اخفات در نماز زنان خمس اموال زن شاغل حکم انتخاب وطن […]

ادامه مطلب

اعمالی که مستحاضه می تواند انجام دهد

شخص مستحاضه می تواند اعمالی را به جا آورد و استحاضه مانع از به جا آوردن آنها نمی باشد: ۱٫ بیشتر فقها فرموده اند: مستحاضه جایز است نمازهای قضایش را بخواند، و اگر بخواهد نماز قضا بخواند باید برای هر نماز کارهایی که برای نماز ادا بر او واجب بود به جا آورد؛ ولی احتیاط […]

ادامه مطلب

اعمالی که با استحاضه باطل می شوند

استحاضه باعث می شود اعمالی از شخص مستحاضه باطل شود: ۱٫ اگر خون استحاضه بیرون بیاید هر چند کم باشد موجب بطلان وضو و غسل می شود؛ یعنی یکی از مبطلات وضو و غسل است.[۱] ۲٫ در صورتی که مستحاضه در انجام غسل هایش کوتاهی کند بعضی از فقها روزه اش را باطل می دانند؛ […]

ادامه مطلب

واجبات مستحاضه

کارهایی بر مستحاضه واجب است که در این­جا به آن می پردازیم: ۱٫ وارسی و آزمایش کردن؛ بنابر احتیاط واجب، مستحاضه باید پیش از انجام هر نماز خود را وارسی کند که استحاضه وی از کدام قسم است.[۱] ۲٫ تطهیر خود و تعویض یا تطهیر پنبه بهداشتی برای هر نماز؛ به فتوای بیشتر فقها،[۲] مستحاضه […]

ادامه مطلب

دیدن خود بعد از پنجاه سالگی زنان

خونى را که زن ها پس از تمام شدن شصت سال می بینند حکم حیض را ندارد، و احتیاط مستحب آن است که زن هایى که قرشیّه نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه خون را طورى ببینند که اگر پیش از پنجاه سال مى دیدند، قطعاً حکم حیض […]

ادامه مطلب

پایان ایام حیض (ایام یائسگی)

یائسه از ریشه یأس به معنای؛ نا امیدی است. به زن یائسه، یائسه می گویند چون؛ از خون دیدن و آوردن فرزند نا امید است. احکام یائسگی به شرح زیر می باشد: خونی که زن پس از گذشت شصت سال قمری[۱] می بیند، حیض نیست، گرچه شرایط و صفات حیض را هم دارا باشد. و […]

ادامه مطلب