searchicon
احسائی

احسائی

فرقه شیخیه
چکیده مقاله فرقه شیخیه فرقه شیخیه، اصحاب و پیروان شیخ احمد بن زین‌الدین احسایی هستند. این فرقه به نام‌های کشفیه، رکنیه و پشت سری نیز نامیده می شوند. فرقه شیخیه در نیمه‌ اول قرن سیزدهم و بر اساس آموزه ‌های شیخ احمد احسایی به وجود… اطلاعات بیشتر