احتجاجات امیرالمؤمنین

احتجاجات امام علی (علیه السلام)
وجود مبارک امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در طول حیات شریف خویش، احتجاجات، مناظرات و گفتگوهایی با افراد و گروه‌های مختلف داشته‌ که به بعضی از آنها اشاره می شود: احتجاج امیرالمؤمنین (علیه السلام) با اعضای شورای شش نفره جابر بن یزید جعفىّ از امام باقر… اطلاعات بیشتر