دایره المعارف اسلام پدیا » اجزاء
منوی اصلی

کفن میت

کفن میت دارای دو دسته اجزاء است: اجزاء واجب و اجزاء مستحب. اجزاء واجب عبارتند از لنگ، پیراهن و سرتاسری. اجزاء مستحب عبارتند از ران بند برای زنان و مردان، مقنعه و سینه بند برای زنان و عمامه برای مردان. یکی از مستحبات کفن میت مرد «عمامه» است که عبارت است از پارچه ای که […]

ادامه مطلب