searchicon
اجرا

اجرا

نظریات فقها دربارۀ اجرا نشدن حد سرقت در زمان غیبت
با توجه به این که حد سرقت در قران کریم[1] و روایات[2] بیان شده و در اصل آن – با تحقق شرایطش – تردیدی نیست، اما در برخی از موارد می بینیم که این حکم جاری نمی شود و ما در این مقاله به بحث… اطلاعات بیشتر
رجم
پیشینه تاریخی سنگسار (رجم) برای آگاهی از سابقه و پیشینه سنگسار یا “رجم” باید به متون تاریخی و کتب مقدس ادیان قبل از اسلام مراجعه کرد. در قدیمی ترین كتب ادیان گذشته كه امروزه در اختیار است از رجم به عنوان یكی از عقوبت های… اطلاعات بیشتر
عدم اجرای حکم رجم و قطع دست در عصر غیبت
برای روشن شدن علت عدم اجرای حکم رجم و قطع دست در عصر غیبت امام زمان (عج) می توان سخنان فقها و دانشمندان اسلامی را به سه بخش تقسیم نمود. 1. برخی از فقها در این مورد که آیا فقها در عصر غیبت می توانند… اطلاعات بیشتر