دایره المعارف اسلام پدیا » ابوذر در ربذه
منوی اصلی

تبعید ابوذر غفاری به ربذه

بعد از اینکه ابوذر در شام شروع به انتقاد از بی عدالتی حاکمان نمود، معاویه عثمان را در جریان کارهای ابوذر قرار داد و در نهایت عثمان، ابوذر را فراخوانده او را این چنین مورد خطاب قرار داد: تو مى خواستى در شام فتنه انگیزى کنى، چون فتنه را دوست مى دارى؟! تو در نظر […]

ادامه مطلب