دایره المعارف اسلام پدیا » ابن رشد اندلسی
منوی اصلی

طبقات نهم، دهم و یازدهم فیلسوفان مسلمان

طبقه نهم شرف الدین محمد ایلاقى (م ۵۳۶ ق): ایلاقی شاگرد ابوالعباس لوکرى و عمرخیام بوده است. او فیلسوف و پزشک بود. وى استاد قاضى زین الدین عمر بن سهلان ساوجى صاحب کتاب البصائر النصیریه است. گفته شده در جنگ قطوان[۱] کشته شد. [۲]‏ ابوالبرکات، هبه اللَّه بن على (یا یعلى) ملکاى بغدادى: وی نخست […]

ادامه مطلب

طبقات نهم، دهم و یازدهم فیلسوفان مسلمان

طبقه نهم[۱]‏ ۱٫ شرف الدین محمد ایلاقى: وی شاگرد ابوالعباس لوکرى و عمرخیام بوده است. او فیلسوف و پزشک بود. گفته شده در جنگ قطوان در سال ۵۳۶ ق کشته شد. وى استاد قاضى زین الدین عمر بن سهلان ساوجى صاحب کتاب البصائر النصیریه است. ۲٫ ابوالبرکات، هبه اللَّه بن على (یا یعلى) ملکاى بغدادى: […]

ادامه مطلب