دایره المعارف اسلام پدیا » ابن ابى رافع صيمرى
منوی اصلی

شاگردان شیخ کلینی

کلینى در مسیر تلاش برای حفظ آثار بر جای مانده از معصومان (علیهم السلام)، به پرورش شاگردانی اقدام نمود که هریک در جای خود ستاره درخشانی در آسمان علم حدیث بودند. او علاوه بر تحقیق و نگارش، از تغذیه فکرى شاگردانى که به امید کسب علم از محضرش به بغداد سفر کردند، لحظه اى غافل […]

ادامه مطلب