دایره المعارف اسلام پدیا » أن یفعل و أن ینفعل
منوی اصلی

أن یفعل و أن ینفعل

از جمله مقولات نسبی أن یفعل و أن ینفعل هستند که در واقع همان فعل و انفعال می باشند و چنین تعریف می شوند: فعل: مقوله ان یفعل حکایت از تأثیر تدریجى فاعل مادى در ماده منفعل دارد؛ مانند این که آفتاب تدریجاً آب را گرم مى‏کند. انفعال: مقوله ان ینفعل حکایت از تأثر تدریجى […]

ادامه مطلب