آیه‌الله خویی استاد سید علی سیستانی

آیه‌الله خویی استاد سید علی سیستانی

اساتید آیه‌الله سید علی سیستانی
استادانی که آیه‌الله سیستانی در دانش‌های مختلف از محضر ایشان استفاده نموده است، عبارتند از: هنر خوشنویسی: مرحوم استاد «میرزا علی آقای ناظم». ادبیات عرب و علم معانی و بیان: مرحوم ادیب نیشابوری. فقه و اصول دوره متوسطه سطح: مرحوم سید احمد مدرّس یزدی معروف… اطلاعات بیشتر