searchicon
آیت الله کوهستانی و مهمان‌نوازی

آیت الله کوهستانی و مهمان‌نوازی

مهمان‌نوازی آیت الله کوهستانی
از جمله ویژگی‌های اخلاقی انسانی مرحوم آیت الله کوهستانی که تقریباً از امتیازات منحصر به فرد ایشان بود، مهمان‌نوازی و سفره باز و بابرکت اطعام وی بوده‌است، تا آن جا که طعام و آش آقاجان کوهستانی در مازندران و حتی نقاط مختلف کشور، از شهرت… اطلاعات بیشتر