دایره المعارف اسلام پدیا » آواز
منوی اصلی

معنا و ماهیت موسیقی

ارباب لغت در تعریف موسیقی گفته اند: موسیقی مأخوذ از Moosika یونانی یا Musica لاتینی است و ریشه آن Mosa یا Misse می باشد که نام یکی از «نه رب النوع» اساطیری یونان و حامی هنرهای زیبا است. در رسائل اخوان الصفا موسیقی به معنای غنا و موسیقار معادل مغنّی و دو کلمه موسیقات و […]

ادامه مطلب