دایره المعارف اسلام پدیا » آقاعلی شاه یا آقاخان دوم
منوی اصلی

آقاخان اول تا سوم

شخصیت های سلسله آقاجانیه عبارتند از: آقاخان اول نخستین امام اسماعیلی نزاری از سلسله قاسم شاهی بود که در هند ساکن شد. وی در سال ۱۲۹۸ق درگذشت و در حسن آباد بمبئی دفن شد.[۱] آقاخان دوم پسر آقاخان اول؛ آقاعلی شاه یا آقاخان دوم بعد از پدرش پیشوای اسماعیلیان هند شد. وی در سال ۱۳۰۲ق […]

ادامه مطلب