آسیه زنی از قوم بنی اسرائیل

‏نسب و خاندان آسیه همسر فرعون
تردیدی نیست که آسیه همسر فرعون بوده است، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «برترین زنان اهل بهشت چهار نفر هستند: «خدیجه» دختر خویلد، «فاطمه» دختر محمد (صلی الله علیه و آله)، «مریم» دختر عمران و «آسیه» دختر مزاحم، همسر فرعون».[1] ولى در… اطلاعات بیشتر