searchicon
آروغ زدن

آروغ زدن

آروغ زدن در هنگام روزه
اگر روزه دار آروغ بزند و چيزى در دهانش بيايد، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد، روزه‏اش باطل است. و بايد قضاى آن را بگيرد و كفاره هم بر او واجب مى‏شود و اگر خوردن آن چيز حرام باشد؛ مثلًا موقع آروغ زدن، خون يا… اطلاعات بیشتر