searchicon
آرایش زنان

آرایش زنان

زن و آشکار کردن آرایش
در مورد حضور زنان در انظار نامحرم و اجتماع، با آرایش هایی همچون اصلاح ابرو و صورت، و استفاده از سرمه های آرایشی اکثر مراجع تقلید می فرمایند: در صورتی که آرایش بانوان در عرف زینت محسوب شود جایز نیست.[1] [1]. استفتا از دفتر آیت… اطلاعات بیشتر