آداب مسجد جمکران

آداب مسجد جمکران
با توجه به اینکه هر مکان مقدسی دارای آداب و اعمال خاصی است مسجد مقدس جمکران هم دارای اعمال خاصی است که اعمال آن، مرکب از چهار چیز است: 1. نماز تحیت مسجد 2. نماز امام زمان(ع) 3. تسبیح حضرت زهرا علیها السلام؛ که طبق… اطلاعات بیشتر