دایره المعارف اسلام پدیا » آداب رفتن به مسجد
منوی اصلی

آداب مسجد

چکیده مطالب آداب رفتن به سوی مسجد زینت کردن به هنگام رفتن به مسجد مراد از زینت، هنگام رفتن به مسجد در روایات با طهارت رفتن به سوی مسجد پیاده رفتن به سوی مسجد آداب ورود به مسجد کیفیت ورود به مسجد دعا در هنگام ورود به مسجد و خروج از آن آداب داخل مسجد […]

ادامه مطلب