searchicon
آثار قیام حسین بن على شهید فخ

آثار قیام حسین بن على شهید فخ

آثار قیام حسین بن علی شهید فخ
با توجه به محدودیت‌ها و دغدغه‌هایی که در آن روزگار برای حسین و مانند او وجود داشت، فرصتی برای برجای گذاشتن آثار علمی برای آنها وجود نداشت. امّا یکی از آثاری که قیام وی برجا گذاشت حكومت ادارسه در مغرب توسط ادریس بن عبدالله است.… اطلاعات بیشتر