دایره المعارف اسلام پدیا » آثار آسیه همسر فرعون
منوی اصلی

آثار و اقدامات آسیه همسر فرعون

انسان های آگاه به زمان و مکان و بندگان فرهیخته خدا، در هر دوره و زمانی که زندگی خود را سپری می کنند، رسالت خود در قبال خداوند و جامعه را به نحو احسن انجام می دهند. جناب آسیه از جمله شخصیت های پاک و فرهیخته ای است که با شناختی که از زمانه و […]

ادامه مطلب