searchicon
Search results for 'تقیه' (Page 2)

نتایج جستجوی تقیه

انواع تقیه از نظر حکم شرعی
فقیهان شیعه بر اساس روایاتی که در باره تقیه وارد شده و با استفاده از دقت‌ها و تحلیل‌های عقلی و هم‌چنین بر حسب حکم و یا موضوع به اعتبارات مختلف تا کنون تقسیماتی برای تقیه بیان کرده‌اند. در این میان یکی از تقسیمات انجام‌شده برای… اطلاعات بیشتر
تقیه سیاسی
نوع دیگری از تقیه، تقیه سیاسی یا تقیه در امور اجتماعی و سیاسی است. با نگاهی به آیات قرآن کریم در می‌یابیم در این کتاب شریف آیات متعددی در باب تقیه سیاسی وجود دارد. هم‌چنین بسیاری از روایاتی که در باب تقیه و اهمیت آن… اطلاعات بیشتر
تقیه فردی
یکی دیگر از تقسیماتی که می‌توان برای تقیه بیان کرد، تقیه فردی است. گاهی برای انسان در حالات خاص، شرایطی به وجود می‌آید که موجب می‌شود انسان برخلاف معتقد خود عمل کند؛ به این نوع تقیه، تقیه فردی گفته می‌شود. در توضیح این مطلب باید… اطلاعات بیشتر
تقیه اکراهی
تقیه اکراهی عبارت است از: تقیه‌ای که ضرورت و اضطرار سبب آن است و انسان مجبور به عمل کردن بر وفق دستورهای حاکمی ستم‌گر، به هنگام ضرورت و برای صیانت نفس، مال یا ناموس می‌شود. عمر بن مروان خزاز می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام)… اطلاعات بیشتر
تقیه کتمانی (پوششی)
تقیه کتمانی عبارت است از: پنهان داشتن ایمان خویش برای به انجام رساندن فعالیت های پنهانی در جهت پیشبرد هدف های دینی و نام دیگر آن پوششی است؛ یعنی گاه برای رسیدن به هدف، باید نقشه ها و مقدمات را کتمان کرد. مقصود اصلی از… اطلاعات بیشتر
تقیه مداراتی (تحبیبی)
مدارا در لغت به معنای کتمان دشمنی،[1]‏ نرم خویی، حسن معاشرت با مردم و تحمل آنها به منظور دوستی، می‌آید.[2] تحمل و ملاطفت در برابر چیزی که در دل مورد پسند نیست، معنای اصلی این واژه را تشکیل داده و به همین معنا امروز در… اطلاعات بیشتر
تقیه خوفی
در تعریف تقیه خوفی آمده است: تقیه از روی خوف و ترس این است که انسان در اثر انجام یک عملِ صحیح و مطابق با مذهب و دین خویش، خوف و ترسی را بر جان، ناموس و مال خود و یا دیگران مشاهده نماید؛ لذا… اطلاعات بیشتر
انواع تقیه
تقیه از جهاتی قابل تقسیم است که ممکن است حکم هر قسم از تقیه با قسم دیگر آن متفاوت باشد. امام خمینی در آغاز بحث تقیه می گوید: «چون تقیه از عناوینی است که در ارتباط با متقی (تقیه کننده) و متقی منه (شخص و… اطلاعات بیشتر
سیره عقلا در تقیه
در همه دنیا معمول است که اقلیت‌هاى مجاهد و مبارز، براى واژگون کردن اکثریت‏هاى خودکامه ستمگر و متجاوز، غالباً از روش «استتار» استفاده می‌‏کنند. آنها جمعیت زیر زمینى تشکیل داده، برنامه‏‌هاى سرّى دارند و حتى به هنگام دستگیر شدن سخت می‌‏کوشند که واقع کار آنها… اطلاعات بیشتر
دلیل عقلی تقیه
یکی از دلایلی که می‌توان بر مشروعیت تقیه به آن استناد کرد، حکم عقل است. برای حکم عقل به مشروعیت تقیه، تقریرهای مختلفی ارائه شده است. برخی تقیه را بر اساس دفع ضرر محتمل تقریر کرده و بر این باور هستند که عقل به جواز… اطلاعات بیشتر