دایره المعارف اسلام پدیا » فقه
منوی اصلی

فقه اهل سنت

مفهوم شناسی فقه اهل سنت مفهوم شناسی فقه مفهوم شناسی اهل سنت پیشینۀ فقه اهل سنت ضرورت توجه به فقه اهل سنت ادوار فقه اهل سنت دورۀ اوّل فقه اهل سنت دورۀ دوم فقه اهل سنت دوره سوم فقه اهل سنت علل انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب در فقه اهل سنت دورۀ چهارم فقه […]

ادامه مطلب

احکام زن

مسائل ویژه بانوان حیض نفاس استحاضه ترشحات بعد از دوره عادت واجبات مستحاضه محرمات مستحاضه اعمالی که با استحاضه باطل می شوند اعمالی که مستحاضه می تواند انجام دهد قضاء نمازهای مستحاضه جنابت زنان مسائل عبادی روزه ایام بارداری و شیردهی زنان جهر و اخفات در نماز زنان خمس اموال زن شاغل حکم انتخاب وطن […]

ادامه مطلب

حجاب زن

مفهوم شناسی حجاب پیشینه حجاب فایده و آثار حجاب فلسفه حجاب اجبار به حجاب در ممالک اسلامی حجاب اقلیت های مذهبی اجبار به حجاب یا بی حجابی دلیل حجاب هنگام نماز حجاب در اسلام حجاب در صدر اسلام حجاب کنیزان حجاب در قرآن شأن نزول آیه حجاب محدودۀ حجاب در قرآن حجاب برتر حجاب در […]

ادامه مطلب

حیض

چیستی حیض ویژگی خون حیض نقش حیض در سلامتی زنان حیض در قرآن حیض در روایات نماز و روزه حائض در روایت اقسام حائض عادت وقتیه و عددیه عادت وقتیه عادت عددیه مضطربه مبتدئه ناسیه احکام حیض ایام استظهار حیض جلو انداختن ایام حیض حائض و نماز حائض شدن زن در وقت نماز روزه گرفتن […]

ادامه مطلب

نجاسات

مفهوم شناسی نجاسات عین نجاست و متنجس فلسفه نجاسات را ثابت شدن نجاسات راه نجس شدن چیزهای پاک سرایت نجاست از شیء متنجس اسباب سرایت نجاست ترشح آب کر سرایت نجاست از راه آب وضو نجس شدن دمپایی در دستشویی و سرایت آن انتقال نجاست توسط پماد، کرم و مایعات چیز های نجس بول و […]

ادامه مطلب

نوزاد

مفهوم شناسی نوزاد (طفل) جنسیت نوزاد نوزاد دختر یا پسر آداب قبل از تولد نوزاد در اسلام عوامل شکل دهی شخصیت نوزاد در رحم مادر اسلام و اصلاح ژنتیکی نوزاد قبل از تولد حکم باردار نمودن مصنوعی زن سقط جنین سقط جنین به دلیل بیماری (ناقص الخلقه بودن) حلال زاده نبودن نوزاد و سقط جنین […]

ادامه مطلب

سجده

تعریف سجده پیشینه سجده اهمیت و جایگاه سجده در اسلام سجده در قرآن سجده به غیر خدا سجده فرشتگان بر آدم سجده نکردن ابلیس، حقیقت یا تمثیل سجده تعظیم بر حضرت یوسف (ع) سجده های واجب قرآن فلسفه، آثار و فواید سجده فلسفه سجده سهو سجده در روایات سجده گاه (محل سجده) سجده بر خاک […]

ادامه مطلب

روحانیت و طلبگی

نهاد روحانیت تاریخچه روحانیت جایگاه و نقش روحانیت نقش و جایگاه روحانیت در اسلام رسالت روحانیت نقش و جایگاه روحانیت در نظام جمهوری اسلامی ایران بایسته های روحانیت تقواپیشگی ساده زیستی دانش دینی ورود روحانیت به عرصه سیاست روحانیت و استقلال فکری و مالی مقطع ورود طلاب به درس فلسفه لباس روحانیت شرایط پوشیدن لباس […]

ادامه مطلب

حیوانات

فلسفه آفرینش حیوانات جایگاه حیوانات در قرآن و روایات سوره های قرآن و نام حیوانات نام حیوانات و پرندگان در قرآن معامله حیوانات خیار حیوان حیوانات حرام گوشت معیار حرام گوشت بودن حیوانات حیوانات حرام گوشت معیار حلال گوشت بودن حیوانات حرام شدن گوشت حیوان حلال گوشت ذبح حیوانات احکام سر بریدن و شکار کردن […]

ادامه مطلب

طهارت

مفهوم شناسی طهارت نیت در  طهارت و عبادت فلسفه طهارت انواع طهارت طهارت از حدث مقام طهارت و تکلیف به وضوء و غسل طهارت و تیمم جنابت و طهارت بدن طهارت از خبث مطهرات آب مضاف مطلق اقسام مطلق کر پاک شدن آب نجس پاک نمودن چیز نجس پاک شدن متنجس با کر شیر آب […]

ادامه مطلب