دایره المعارف اسلام پدیا » فقه
منوی اصلی

طهارت

مفهوم شناسی طهارت نیت در  طهارت و عبادت فلسفه طهارت انواع طهارت طهارت از حدث مقام طهارت و تکلیف به وضوء و غسل طهارت و تیمم جنابت و طهارت بدن طهارت از خبث مطهرات آب مضاف مطلق اقسام مطلق کر پاک شدن آب نجس پاک نمودن چیز نجس پاک شدن متنجس با کر شیر آب […]

ادامه مطلب

لواط

مفهوم شناسی لواط فلسفه حرمت لواط لواط در قرآن لواط در احادیث حکم لواط در مذهب شیعه لواط با برادر همسر قبل از ازدواج لواط با برادر همسر بعد از ازدواج لواط با مرد میّت‌ نماز و عرق جنب از حرام راه های اثبات لواط حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه حد […]

ادامه مطلب

ولایت فقیه

مفهوم شناسی ولایت فقیه معنای ولایت مفهوم ولایت فقیه ولایت فقیه یا وکالت فقیه ولایت مطلقه فقیه فرق ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه محدودۀ ولایت مطلقه فقیه جایگاه و اهمیت ولایت فقیه جایگاه فقهی و اعتقادی ولایت فقیه در اسلام ولایت فقیه در قرآن ولایت فقیه در روایات جایگاه ولایت فقیه در شیعه جایگاه […]

ادامه مطلب

لعن و نفرین

مفهوم شناسی لعن و نفرین پیشینه لعن و نفرین انواع لعن و نفرین لعن و نفرین حق مباهله عمومیت مباهله لعن و نفرین ناروا کیفر لعن و نفرین ناروا شرایط و موارد لعن و نفرین فلسفه لعن و نفرین جایگاه لعن و نفرین در اسلام لعن و نفرین در قرآن معیار قرآن در لعن و […]

ادامه مطلب

زنا

مفهوم شناسی زنا چگونگی تحقق زنا زنا در ادیان زنا در اسلام زنا در قرآن زنا در روایات زنا در سایر ادیان زنا در فقه حرمت زنا انواع زنا در اسلام زنای محصنه زنا با زن شوهر دار زنا با زن طلاق گرفته زنا با خواهر زن دیدن همسر در حال زنا ازدواج با زن […]

ادامه مطلب

طلاق

مفهوم شناسی طلاق فلسفه طلاق جایگاه طلاق در ادیان جایگاه طلاق در اسلام طلاق در قرآن طلاق در سیره طلاق در سیرۀ پیامبر (ص) طلاق در سیرۀ امامان(ع) امام حسن(ع) و طلاق طلاق در سیره اهل سنت جایگاه طلاق در سایر ادیان جایگاه طلاق در مکاتب غیر دینی اقسام طلاق طلاق رجعی شرایط طلاق رجعی […]

ادامه مطلب

خمس

مفهوم شناسی خمس فرق خمس با زکات فرق خمس و مالیات جایگاه و اهمیت خمس فلسفه خمس دلیل وجوب خمس عدم اعتقاد به وجوب پرداخت خمس مجازات فرار از خمس پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت احکام خمس خمس و تقلید قرض دادن خمس به سادات فقیر خمس و تورم خمس و ارزش […]

ادامه مطلب

اصول فقه

مفهوم شناسی اصول فقه موضوع علم اصول بنیان گذار علم اصول فقه فایده علم اصول غایت علم اصول فقه مباحث علم اصول فقه مباحث الفاظ اوامر جعل اولی و جعل ثانوی و متمم آن نواهی مباحث عقلیه مستقلات و غیر مستقلات عقلیه وجوب مقدمه و ذی المقدمه مباحث حجت قطع و ظن تفاوت یقین در […]

ادامه مطلب

میت

مفهوم شناسی میّت پیش از مرگ آمادگی برای مرگ وصیّت احتضار هنگام مرگ‏ انواع مرگ شهادت مرگ طبیعی خود کشی پس از مرگ عزاداری برای میت گریه برای میت آسیب شناسی عزاداری میت آداب تسلیت به بازماندگان میت غسل مسّ میت نجس بودن میت کفن میت تشییع جنازه نماز میت دفن میت روبه قبله دفن […]

ادامه مطلب

طبابت

مفهوم طب تاریخچه طب جایگاه و اهمیت طب علم طب از نگاه دین طب قدیم طب اسلامی طب النبی (ع) بهداشت و درمان در حدیث نبوی طب امامان (ع) اعتماد به احادیث وارده در طب داروی طبیعی مؤثر بر حافظه طب سنتی طب یونانی طب سینایی طب جدید طب و سلامتی راز سلامت جسمی مفهوم […]

ادامه مطلب