دایره المعارف اسلام پدیا » حقوق و احکام
منوی اصلی

مفهوم شناسی توریه

چکیده مقاله مفهوم‌شناسی توریه تعریف لغوی توریه واژه های مترادف توریه تفاوت توریه با ایهام تعریف اصطلاحی توریه ‏ اصطلاحات مترادف توریه مفهوم اصطلاحی توریه در قرآن مفهوم اصطلاحی توریه در روایات مفهوم اصطلاحی توریه در علوم مختلف مفهوم اصطلاحی توریه در ادبیات مفهوم اصطلاحی توریه در فقه مفهوم اصطلاحی توریه در عرفان تفاوت توریه […]

ادامه مطلب

کتابنامه مقاله مفهوم شناسی توریه

قرآن کریم. ابن اثیر، مبارک بن محمد؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر؛ محقق/مصحح: طناحى، محمود محمد و زاوى، طاهر احمد؛ مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان‏، چاپ چهارم، قم، ۱۳۶۷ش‏. ابن العربى، محمد بن عبدالله بن ابوبکر؛ احکام القرآن؛ بی نا، بی جا، بی تا. ابن درید، محمد بن حسن؛ جمهره اللغه؛ دار العلم للملایین‏، چاپ اول، […]

ادامه مطلب

ارتباط معنای اصطلاحی توریه با معنای لغوی آن

ارتباط معنای اصطلاحی توریه با معنای لغوی آن این است که در معنای لغوی توریه دو عنصر ذکر شده است: یکی پوشانیدن و پنهان کردن یک چیز،[۱] و دیگری اظهار غیر آن.[۲] در معنای اصطلاحی توریه نیز از این دو عنصر استفاده شده است: لفظی گفته شود که دو معنای دور و نزدیک دارد، ولی […]

ادامه مطلب

تفاوت توریه با حیله

حیله در لغت؛ به معنای چاره‌اندیشى ویژه جهت رسیدن به مقصود، نیرنگ، فریب و خدعه آمده است.[۱] غرض از حیله به معناى نخست، توسل جستن به اسباب داراى آثار شرعى براى اسقاط چیزى است؛ مانند به‌کارگیرى حیله در ربا، به منظور فرار از آن؛ در حالى که بدون اعمال آن، شخص به ربا مبتلا مى‌شود. […]

ادامه مطلب

تفاوت توریه با استخدام

«استخدام» که همانند توریه از محسنات معنوی علم بدیع[۱] است، به این معنا است که لفظی که دو معنا دارد، به سبب لفظ آن، یکی از معانی آن اراده شود، و به سبب ضمیری که به آن لفظ برمی‌گردد، معنای دیگر اراده شود، -خواه هر دو معنا حقیقی باشند یا مجازی یا مختلف- یا این […]

ادامه مطلب

تفاوت توریه با تقیه

«تقیه» در لغت به معنای؛ پرهیز، نگاه داری و پنهان کردن است[۱] و در اصطلاح به معنای «مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی که مهم‌تر از مصلحت اظهار آن باشد» است.[۲] می‌توان گفت: رابطه تقیه با توریه از نظر منطقی، عموم و خصوص من وجه است. به این صورت […]

ادامه مطلب

تفاوت توریه با دروغ

دروغ (کذب)، به معنای ضد راستى (صدق) است.[۱] صدق کلام عبارت است از مطابقت، و کذب آن عبارت است از عدم مطابقت؛ لیکن در این که مطابِق (مطابقت کننده) چیست، آیا ظهور کلام گوینده است یا مراد متکلم از کلام؟ و نیز مطابَق (مطابقت شونده) چیست، آیا واقع است یا اعتقاد گوینده و یا هر […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی توریه در عرفان

فرغانی از عارفان قرن هفتم هجری، در شرح این بیت از تائیه ابن فارض[۱] که در آن کلمه «ورّیت» به کار رفته: «و فی من بها ورّیت عنّی و لم أرد     سواى خلعت اسمی و رسمی و کنیتی‏» می‌نویسد: «و در عشق حضرتى که من به وى توریه کردم، أعنى خودم را غیر او نمودم، […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی توریه در فقه

مفهوم اصطلاحی توریه در فقه، همان معنای اصطلاحی مشهور این واژه است و تفاوت چندانی با آن ندارد. شیخ انصاری می‌گوید: «توریه آن است که متکلم از لفظی، معنای مطابق با واقع آن را اراده نماید، ولی قصد او از القاء آن این باشد که مخاطب از کلام وی، معنایی که نزد همه یا نزد […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی توریه در ادبیات

مفهوم اصطلاحی توریه در ادبیات، همان است که در علم لغت و علم بدیع به آن اشاره شده و همان است که در این مقاله به عنوان معنای اصطلاحی و مشهور توریه مطرح شد.[۱] [۱]. ر.ک: معنای اصطلاحی توریه در همین مقاله.

ادامه مطلب