دایره المعارف اسلام پدیا » معصومین
منوی اصلی

امام صادق (ع)

چکیده مطالب زندگی نامه امام صادق (ع) ولادت امام صادق (ع) والدین امام صادق (ع) پدر امام صادق (ع) مادر امام صادق (ع) دوران کودکی و نوجوانی امام صادق (ع) ازدواج امام صادق (ع) همسران امام صادق (ع) فرزندان امام صادق (ع) شهادت امام صادق (ع) امامت امام صادق (ع) ویژگی های شخصیتی امام صادق […]

ادامه مطلب

اعتکاف

چکیده مقاله اعتکاف تعریف لغوی اعتکاف ‏ ریشه لغوی اعتکاف ‏ واژه های های مترادف اعتکاف تعریف اصطلاحی اعتکاف ‏اعتکاف در قرآن و روایات پیشینه و سیر تاریخی اعتکاف اعتکاف در ادیان دیگر اعتکاف برخی پیامبران اعتکاف امامان معصوم (علیهم السلام) و اولیای الهی اعتکاف در میان بت پرستان ارتباط معنای اصطلاحی با معنای لغوی […]

ادامه مطلب

امام حسن مجتبی (ع)

چکیده مطالب زندگی نامه امام حسن (علیه السلام) نام و القاب امام حسن (علیه السّلام) کودکی امام حسن (ع) ازدواج امام حسن مجتبی (علیه السّلام) امام حسن (علیه السلام) و جعده امام حسن (علیه السلام) و طلاق فرزندان امام حسن مجتبی (علیه السّلام) شهادت امام حسن (علیه السّلام) علت شهادت امام حسن (علیه السلام) توسط […]

ادامه مطلب

امام علی (علیه السلام)

چکیده مدخل امام علی (علیه السلام) زندگی نامه امام علی (علیه السلام) ولادت امام علی (علیه السّلام) ولادت در کعبه، منحصر به امام علی (علیه السلام) راویان متعدد در داستان تولد امام علی (علیه السلام) آگاهی ابوطالب از ولادت امام علی (علیه السلام) ولادت حضرت علی (علیه السلام) و شکاف کعبه قرآن خواندن امام علی […]

ادامه مطلب

امام رضا (ع)

چکیده مقاله امام رضا (علیه السلام) زندگی نامه امام رضا (علیه السلام) ولادت امام رضا (علیه السلام) نام و کنیه های امام رضا (علیه السلام) القاب امام رضا (علیه السلام) امام رضا (علیه السلام) و لقب رضا امام رضا (علیه السلام) و لقب عالم آل محمد (صلی الله علیه و آله) امام رضا (علیه السلام) […]

ادامه مطلب

امام موسی کاظم (ع)

چکیده مقاله امام موسی کاظم (ع) زندگینامه امام موسى کاظم (ع) ولادت امام موسی کاظم (علیه السلام) نام، کنیه و القاب امام موسی کاظم (علیه السلام) کاظم لقب امام موسی بن جعفر(ع) کودکی امام موسی کاظم (علیه السلام) والدین امام موسی کاظم (ع) همسران امام موسی کاظم(ع) فرزندان امام کاظم(ع) شهادت امام کاظم(ع) زندانی شدن […]

ادامه مطلب

امام جواد (ع)

زندگی نامۀ امام جواد (ع) ولادت امام جواد (علیه السّلام) سخن دشمنان در بارۀ فرزند نداشتن امام رضا (علیه السّلام) نام، کنیه و القاب امام جواد (ع) دوران کودکی امام جواد (ع) والدین امام جواد (ع) ازدواج امام جواد (ع) همسران امام جواد (ع) فرزندان امام جواد (ع) شهادت امام جواد (ع) کیفیت شهادت امام […]

ادامه مطلب

تولی و تبری

مفهوم شناسی تولی و تبری تولی و تبری از اصول یا فروع دین فلسفه تولّی و تبرّی تولی و تبری سبب رشد و تکامل معنوی آثار نیک تولی و تبری جایگاه تولی و تبری در قرآن جایگاه تولی و تبری در روایات معیار های تولی و تبری ایمان معیار تولی و تبری تقوا معیار تولی […]

ادامه مطلب

امام علی النقی (ع)

زندگی نامۀ امام هادی (ع) ولادت امام هادی (ع) خصوصیات ظاهری امام هادی (ع) حرزها و نقش انگشتری امام هادی (ع) همسر و فرزندان امام هادی (ع) شهادت امام هادی (ع) مرقد امام هادی (ع) امامت امام هادی (ع) کرامات و معجزات امام هادی  (ع) سیرۀ علمی امام هادی (ع) احتجاجات امام هادی (ع) امام […]

ادامه مطلب

امام حسن عسکری (ع)

زندگی نامه امام حسن عسکری (ع) ولادت امام حسن عسکری (ع) پیش گویی ولادت امام حسن عسکری (ع) نام، کنیه و القاب امام حسن عسکری (ع) امام حسن عسکری (ع) در تورات شمایل و خصوصیات ظاهری امام حسن عسکری (ع) ورود امام حسن عسکری (ع) به سامراء والدین امام حسن عسکری (ع) ازدواج امام حسن […]

ادامه مطلب