دایره المعارف اسلام پدیا » تاریخ
منوی اصلی

حضرت موسی (علیه السلام)

چکیده مقاله موسی کلیم الله (علیه السلام) زندگی نامه موسی کلیم الله (علیه السلام) نسب و خاندان موسی کلیم الله (علیه السلام) ‏پدر و مادر موسی کلیم الله (علیه السلام)‏ ولادت موسی کلیم الله (علیه السلام)‏ خواب فرعون قبل از ولادت موسی کلیم الله (علیه السلام) داستان ولادت موسی کلیم الله (علیه السلام) موسی کلیم […]

ادامه مطلب

حضرت داوود (علیه السلام)‏

چکیده مقاله حضرت داوود (علیه السلام)‏ ‏نسب و خاندان حضرت داوود (علیه السّلام)‏ والدین حضرت داوود (علیه السلام) ولادت حضرت داوود (علیه السلام) کودکی تا جوانی حضرت داوود (علیه السلام) اسامی و القاب حضرت داوود (علیه السّلام) خانواده حضرت داوود (علیه السّلام)‏ همسران حضرت داوود (علیه السّلام)‏ قصه حضرت داوود (علیه السّلام)‏ و همسر اوریا […]

ادامه مطلب

اسحاق نبی (علیه السلام)

چکیده مقاله اسحاق نبی الله ‏(علیه السلام) زندگی نامه اسحاق نبی الله (علیه السلام) نسب و خاندان اسحاق نبی الله (علیه السلام) پدر و مادر اسحاق نبی الله (علیه السلام)‏ ابراهیم پدر اسحاق نبی الله (علیه السلام)‏ ساره مادر اسحاق نبی الله (علیه السلام)‏ ولادت اسحاق نبی الله (علیه السلام) ‏اسامی و القاب اسحاق نبی […]

ادامه مطلب

حسین بن علی (شهید فخ)

چکیده مقاله حسین بن علی شهید فخ زندگی نامه حسین بن علی شهید فخ نسب و خاندان حسین بن علی شهید فخ ولادت حسین بن علی شهید فخ اسامی و القاب مشهور حسین بن علی شهید فخ خانواده حسین بن علی شهید فخ پدر و مادر حسین بن علی شهید فخ فرزندان حسین بن علی […]

ادامه مطلب

بنی امیه

‏چکیده مقاله بنی امیّه ‏شناسنامه بنی امیّه ‏نژادِ بنی امیّه ملیت بنی امیّه ‏زبان بنی امیّه ‏مذهب بنی امیّه ‏تاریخ پیدایش و پیشینه بنی امیّه ‏پراکندگی جمعیت بنی امیّه ‏روابط بنی امیّه با سایر اقوام ‏شخصیت‌های برجسته بنی امیّه خلفای خاندان بنی امیّه ‏ ویژگی‌های بنی امیّه ‏اخلاق و صفات بنی امیّه ‏آثار و اقدامات […]

ادامه مطلب

ابوذر

چکیده مقاله ابوذر زندگی نامه ابوذر غفاری نسب و خاندان ابوذر غفاری ولادت ابوذر غفاری اسامی و القاب مشهور ابوذر غفاری خانواده ابوذر غفاری همسر ابوذر غفاری فرزندان ابوذر غفاری تحصیل و معلومات ابوذر غفاری اساتید ابوذر غفاری فرازهای زندگی ابوذر غفاری وفات ابوذر غفاری ویژگی های شخصیتی ابوذر غفاری فلسفه اسامی، القاب و شهرت […]

ادامه مطلب

جمل

چکیده مقاله جنگ جمل شناسنامه جنگ جمل مفاهیم کاربردی واقعه جمل زمان واقعه جنگ جمل جغرافیای واقعه جنگ جمل عاملان اصلی واقعه جمل (ناکثین) شخصیت ها و گروه های در گیر در جنگ جمل امام حسن (علیه السلام) مالک اشتر نخعی عایشه دختر ابوبکر‏ طلحه پسر عبید الله زبیر پسر عوام شمار کشته شدگان واقعه […]

ادامه مطلب

اسماعیل ذبیح الله

چکیده مقاله اسماعیل ذبیح الله ‏(علیه السلام) زندگی نامه اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام) نسب و خاندان اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام) ‏پدر و مادر اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)‏ ‏ابراهیم پدر اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)‏ ‏هاجر مادر اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)‏ ولادت اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام) ‏اسامی و القاب اسماعیل ذبیح […]

ادامه مطلب

یمن

چکیده مقاله یمن ‏محدودۀ جغرافیایی یمن ‏موقعیت و مختصات فعلی و تاریخی یمن وضعیت اقلیمی یمن‏ آب و هوای یمن اوضاع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، ورزشی و رفاهی یمن وضعیت اقتصادی یمن وضعیت فرهنگی یمن وضعیت اجتماعی یمن وضعیت مذهبی یمن تشیع در یمن تشیع در یمن از عصر پیامبر (صلّی الله علیه و […]

ادامه مطلب

نوح (علیه السلام)

چکیده مقاله حضرت نوح (علیه السلام) زندگی نامه حضرت نوح (علیه السلام) نسب و خاندان حضرت نوح (علیه السلام) پدر و مادر حضرت نوح (علیه السلام) تولد حضرت نوح (علیه السلام) اسامی و القاب حضرت نوح (علیه السلام) خانواده حضرت نوح (علیه السلام) ازدواج نوح حضرت (علیه السلام) فرزندان نوح حضرت (علیه السلام) کنعان فرزند […]

ادامه مطلب