دایره المعارف اسلام پدیا » تاریخ شخصیت ها
منوی اصلی

همسر سفیانی

‏با تحقیقاتی که در کتاب‌های روایی و تاریخی پیرامون همسر سفیانی انجام شد، مطلبی به دست نیاوردیم.

ادامه مطلب

خانواده سفیانی

‏‏با توجه به پلیدی این شخص گرچه می توان پیرامون ویژگی‌های خانواده وی حدس زد، اما در منابع تاریخی و روایی مطلبی پیرامون خانواده وی در دسترس نیست.

ادامه مطلب

اسامی و القاب مشهور سفیانی

در مورد نام سفیانی گزارش‌های مختلفی وجود دارد. در منابع روائی شیعی، وی به نام عثمان بن عنبسه از تبار ابوسفیان معرفی شده است. در منابع اهل سنت با نام‌هایی چون: حرب بن عنبسه، عنبسه بن مرّه، عنبسه بن هند، عبداللَّه بن یزید، ابوعتبه و معاویه بن عتبه یاد شده است.[۱] [۱] . مقدسی شافعی […]

ادامه مطلب

ولادت سفیانی

از زندگی شخصی سفیانی، اطلاعات زیادی در دست نیست. در روایات نیز از محل و زمان تولد وی چیزی ذکر نشده است. نظر به این‌که زمان حضور سفیانی هم‌زمان با ظهور امام زمان (علیه السلام) می‌باشد و از طرفی بر اساس مشیّت الهی، زمان ظهور آن‌ حضرت جزء اسرار الهی و غیب محسوب می‌شود. از […]

ادامه مطلب

والدین سفیانی

در منابع تاریخی و روایی برای پدر سفیانی، نام ‌های متعددی ذکر کرده اند: عنبسه، مرّه، هند، یزید و عتبه،[۱] اما در مورد مادر وی؛ پس از فحص و جست وجو، در هیچ یک از منابع، نامی از مادر او یافت نشد. [۱]. مقدسی شافعی سلمی، یوسف بن یحیی، عقد الدرر فی اخبار المنتظر، تحقیق: […]

ادامه مطلب

نسب و خاندان سفیانی      

مطابق با گزارشاتی که در کتاب‌های تاریخی و روایی در این زمینه وارد شده، او از نسل بنی امیه و ابو سفیان می باشد. او «عثمان بن عنبسه» از فرزندان «یزید بن معاویه» و چون از نسل ابوسفیان است، معروف به «سفیانی» است.[۱] از ابن ابى الحدید گزارش شده است: ما اهل تسنن عقیده داریم […]

ادامه مطلب

زندگی نامه سفیانی

در مورد نام سفیانی نقل‌های متفاوتی وجود دارد؛ در منابع روائی شیعی، وی به عنوان فردی به نام عثمان بن عنبسه از تبار ابوسفیان معرفی شده است. در منابع اهل سنت وی با نام‌هایی چون: حرب بن عنبسه، عنبسه بن مرّه، عنبسه بن هند، عبداللَّه بن یزید، ابوعتبه و معاویه بن عتبه یاد شده است.[۱] […]

ادامه مطلب

چکیده مقاله سفیانی

نام سفیانی، عثمان بن عنبسه و از تبار ابوسفیان است، وی در حقیقت هیچ ایمانی به دین اسلام و پیامبر (صلی الله علیه و آله) ندارد. همان طور که از نظر چهره و ظاهر وحشت‌ناک توصیف شده، در عمل نیز با کشتار بی‌رحمانه به‌گونه‌ای عمل می‌کند که میان مردم جز وحشت و ترس چیزی برجای […]

ادامه مطلب

آسیه همسر فرعون

چکیده مقاله آسیه همسر فرعون زندگی نامه آسیه همسر فرعون ‏نسب و خاندان آسیه همسر فرعون والدین آسیه همسر فرعون ولادت آسیه همسر فرعون اسم و لقب مشهور آسیه همسر فرعون خانواده آسیه همسر فرعون آسیه همسر فرعون فرزندان آسیه همسر فرعون فرازهای زندگی آسیه همسر فرعون وفات یا شهادت آسیه همسر فرعون ویژگی های […]

ادامه مطلب

کتابنامه مقاله آسیه همسر فرعون

قرآن کریم. ابن اثیر، على بن ابى الکرم محمد؛ الکامل فی التاریخ؛ دار صادر – دار بیروت، بیروت، ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵ م. ‏ ابن اثیر جزری، على بن محمد؛ أسد الغابه فى معرفه الصحابه؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۹ ق / ۱۹۸۹م. ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر؛ بی نا، بی جا، بی […]

ادامه مطلب