دایره المعارف اسلام پدیا » اخلاق
منوی اصلی

وحدت

مفهوم شناسی وحدت اسلامی وحدت در گذر زمان مفهوم شناسی وحدت اسلامی وحدت اسلامی به معنای یکی شدن مذاهب نیست. این وحدت نه شدنی است و نه منظور داعیان این وحدت است. وحدت به معنای نادیده گرفتن اختلافات و شیعه شدن سنی، یا سنی شدن شیعه نیست. مقصود از وحدت اسلامی همبستگی مسلمانان و اتحاد […]

ادامه مطلب

تربیت

تعلیم و تربیت فرزندان در قرآن روش تربیت فرزند تربیت دینی کودک تربیت جنسی کودک تعلیم و تربیت فرزندان در قرآن یکی از امتیازات و ویژگی های قرآن مجید این است که خود یک کتاب تربیتی است و همه آیات آن  به طور مستقیم و غیر مستقیم در مقام تربیت انسان در رده های مختلف […]

ادامه مطلب

پیش کسوتان

اسلام و جایگاه پیش کسوتان اسلام و جایگاه پیش کسوتان سابقه، پیش کسوتی، تجربه و… از اموری است که در میان تمام اقوام و ملل به رسمیت شناخته شده است و طبیعی است که از این جهت پیش کسوتان و صاحبان تجارب و خدمات؛ به جهت خدماتی که به جوامع انسانی کرده اند و دارای […]

ادامه مطلب

ریا

معنای ریا راه های درمان ریا معنای ریا ریا عبارت است از: این که انسان بخواهد با نشان دادن اعمال و کارهای نیک خود به دیگران در پیش آنان اعتبار و منزلت کسب کند.[۱] و اگر عبادتی انجام می دهد یا اقدام به کار خیری و عمل صالحی می کند، هدفش این است که مردم […]

ادامه مطلب

اخلاق

معنا و ماهیت اخلاق منشأ پیدایش حکم اخلاقی رابطۀ دین و اخلاق اعتدال اخلاقی اخلاق تکاملی معنا و ماهیت اخلاق اخلاق در لغت جمع « خُلُق » و « خُلق » است . این دو به معنای صفتی است که در نفس انسان به صورت « ملکه » در آمده است و ملکه به صفتی […]

ادامه مطلب

اخلاص

معنای اخلاص رابطۀ اخلاص و نیازمندی انسان مراتب اخلاص موانع اخلاص شیوه های دسترسی به اخلاص تداوم و استمرار اخلاص معنای اخلاص اخلاص،[۱]یعنی انگیزۀ اصلی در انجام کارها، بندگی، شایستگی و رضای ذات حق تعالی باشد، نه شایستگی و رضایت غیر او. رابطۀ اخلاص و نیازمندی انسان مقدمه انسان از نظر قرآن، موجودی است که […]

ادامه مطلب

تقوا

معنا و حقیقت تقوا نسبی بودن تقوا و  مراتب آن آثار تقوا هدایت متقین در قرآن معنا و حقیقت تقوا “تقوا” در اصل از ماده “وقی، یقی، وقایه” به معناى قرار دادن خویش در پناهگاه است.[۱] و در اصطلاح شرع، به معناى خویشتن دارى در برابر گناهان است. به عبارت دیگر تقوا یک نیروى بازدارنده […]

ادامه مطلب