دایره المعارف اسلام پدیا » اخلاق عملی
منوی اصلی

تقوا

معنا و حقیقت تقوا نسبی بودن تقوا و  مراتب آن آثار تقوا هدایت متقین در قرآن معنا و حقیقت تقوا “تقوا” در اصل از ماده “وقی، یقی، وقایه” به معناى قرار دادن خویش در پناهگاه است.[۱] و در اصطلاح شرع، به معناى خویشتن دارى در برابر گناهان است. به عبارت دیگر تقوا یک نیروى بازدارنده […]

ادامه مطلب