دایره المعارف اسلام پدیا » چ
منوی اصلی

چشم زخم و دانه اسپند

نظر به این که معمولاً دود کردن اسپند یکی از راه های مقابله با چشم زخم شناخته می شود؛ جا دارد که این امر مورد بررسی قرار گیرد. اسپند گیاهی است خودرو، که بیشتر در نواحی کویری می روید. جزو گیاهان دارویی به حساب می­آید و از قدیم در مناطق مختلف جهان کار برد طبٌی […]

ادامه مطلب

راه های مقابله با چشم زخم

برای مقابله و خلاصی از چشم زخم در روایات به هیچ درمان مادی اشاره نشده است، بلکه در همۀ آنها به نوعی، یاد کردن خدا مفید معرفی شده است. این روایات هم مربوط به آن است که شخص چه کار کند که چشم او اسباب اذیت دیگران را فراهم نکند و نیز از چه طریقی […]

ادامه مطلب

چشم زخم از منظر روایات

روایات زیادی درباره چشم زخم وارد شده است که واقعی بودن چشم زخم را اثبات می کنند، در این جا به چند فقره از این روایات اشاره می کنیم: رسول اکرم (ص) می فرماید: «چشم زخم حق است و قله کوه را پایین می آورد»[۱] در این روایت علاوه بر این که به واقعی بودن […]

ادامه مطلب

چشم زخم از منظر قرآن

گزارش های تاریخی که از پیشینان در قرآن آمده، چشم زخم را تأیید می کنند. از جمله این گزارشات دو آیه از قرآن است که بسیاری از مفسران این آیات را مربوط به چشم زخم دانسته اند: ۱٫ آیه ۶۷ از سوره یوسف: خداوند در این آیه از قرآن می فرماید: «گفت ای پسران من، […]

ادامه مطلب

چشم زخم در اسلام

گروهی از مردم چشم زخم و شور چشمی را جزو امور خرافی دسته بندی می کنند و هیچ گونه اعتقاد و باوری به آن ندارند، امّا اسلام بر خلاف این باور، آن را جزو امور خرافی ندانسته است. قرآن و روایات نمونه ها و گزارشاتی را در خود جای داده است که اصل چشم زخم […]

ادامه مطلب

مفهوم چشم زخم

چشم زخم[۱] عبارت از آن است که شخصی چیز حَسین و مرغوب را نگاه کند و بطریق حسد در وی نظر اندازد، و بعضی گویند در چشم زخم حسد ضروری نیست، گاهی نظر دوست هم کار می کند.[۲] چشم زخم از تأثیرات نفسانی است که در خارج، فراوان اتفاق افتاده است و دلیلی بر نفی […]

ادامه مطلب