چ

چشم زخم و دانه اسپند
نظر به این که معمولاً دود کردن اسپند یکی از راه های مقابله با چشم زخم شناخته می شود؛ جا دارد که این امر مورد بررسی قرار گیرد. اسپند گیاهی است خودرو، که بیشتر در نواحی کویری می روید. جزو گیاهان دارویی به حساب می­آید… اطلاعات بیشتر
راه های مقابله با چشم زخم
برای مقابله و خلاصی از چشم زخم در روایات به هیچ درمان مادی اشاره نشده است، بلکه در همۀ آنها به نوعی، یاد کردن خدا مفید معرفی شده است. این روایات هم مربوط به آن است که شخص چه کار کند که چشم او اسباب… اطلاعات بیشتر
چشم زخم از منظر روایات
روایات زیادی درباره چشم زخم وارد شده است که واقعی بودن چشم زخم را اثبات می کنند، در این جا به چند فقره از این روایات اشاره می کنیم: رسول اکرم (ص) می فرماید: «چشم زخم حق است و قله کوه را پایین می آورد»[1]… اطلاعات بیشتر
چشم زخم از منظر قرآن
گزارش های تاریخی که از پیشینان در قرآن آمده، چشم زخم را تأیید می كنند. از جمله این گزارشات دو آیه از قرآن است که بسیاری از مفسران این آیات را مربوط به چشم زخم دانسته اند: 1. آیه 67 از سوره یوسف: خداوند در… اطلاعات بیشتر
چشم زخم در اسلام
گروهی از مردم چشم زخم و شور چشمی را جزو امور خرافی دسته بندی می كنند و هیچ گونه اعتقاد و باوری به آن ندارند، امّا اسلام بر خلاف این باور، آن را جزو امور خرافی ندانسته است. قرآن و روایات نمونه ها و گزارشاتی… اطلاعات بیشتر
مفهوم چشم زخم
چشم زخم[1] عبارت از آن است که شخصی چیز حَسین و مرغوب را نگاه کند و بطریق حسد در وی نظر اندازد، و بعضی گویند در چشم زخم حسد ضروری نیست، گاهی نظر دوست هم کار می کند.[2] چشم زخم از تأثیرات نفسانی است که… اطلاعات بیشتر