دایره المعارف اسلام پدیا » واقعه فخ
منوی اصلی

رهبر واقعه (قیام) فخ

رهبر این قیام؛ شخصی به‌نام حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن المجتبی (علیه السلام) است.

ادامه مطلب

‏جغرافیای واقعه فخ (مکان قیام)‏

‌منطقه فخ هم اکنون در داخل شهر مکه قرار دارد.

ادامه مطلب

زمان رخداد واقعه فخ

بنابر قول اکثر قریب به اتفاق و شاید همه مورخینی که واقعه فخ را گزارش کرده‌اند، این حادثه در یوم الترویه؛ روز هشتم ماه ذی حجه الحرام سال ۱۶۹ هجری قمری اتفاق افتاده است.[۱] [۱]. ابن خلدون، العبر (تاریخ ابن خلدون)، ترجمه: آیتى، عبد المحمد، ج ۳، ص ۱۵؛ یاقوت حموى‏، معجم البلدان‏، ج ۴، […]

ادامه مطلب

موقعیت واقعه فخ از جهات مختلف

همه جریان‌ها، واقعه‌ها و قیام‌های تاریخی از نظر موقعیت، دارای جهات مختلفی مانند؛ زمان رخداد واقعه، مکان و جغرافیای به وقوع پیوستن واقعه، رهبر یا رهبران واقعه و …، هستند. یکی از وقایع و قیام‌هایی که در تاریخ از رخدادهای مهم به شمار می‌رود و از این قاعده هم مستثنی نیست، واقعه فخ است که […]

ادامه مطلب

مفهوم فخ

فخ دارای معانی متعددی است و در اصطلاح به سرزمینی گفته می شود که واقعه فخ در آن اتفاق افتاده است.

ادامه مطلب

شناسنامه واقعه فخ

یکی از قیام‌هایی که شیعیان در مقابل ظلم و ستم حکومت عباسی انجام دادند، قیامی است که به رهبری نبیره امام حسن مجتبی (علیه السلام) انجام گرفته است، وی حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن مثنى بن حسن؛ یکی از نوادگان حسن مثنی؛ فرزند امام حسن مجتبی (علیه السلام) است، این واقعه در […]

ادامه مطلب

‏چکیده مطالب مقاله واقعه فخ

واقعه فخ یکی از قیام‌هایی است که برخی از علویان در مقابل ظلم و ستم حکومت عباسی انجام دادند. این قیام توسط یکی از نوادگان امام حسن مجتبی (علیه السلام) به نام حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن مثنى بن حسن؛ یکی از نوادگان حسن مثنی؛ فرزند امام حسن مجتبی (علیه السلام) صورت […]

ادامه مطلب
  • صفحه 2 از 212