ه

منابع جهت مطالعۀ بیشتر
برای مطالعۀ بیشتر مراجعه شود به: 1. مبانی کلامی اجتهاد، هادوی تهرانی، مهدی، ص 119- 288. 2. مبانی معرفت دینی، حسین زاده، محمد، ص160- 173. 3. مجموعه آثار، مطهری، مرتضی، ج 13، ص 343، ج 15، ص 419. 4. اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه… اطلاعات بیشتر
ارتباط نسبی گرایی و هرمنوتیک
ارتباط نسبی گرایی و هرمنوتیک در دست آورد آن روشن می شود؛ زیرا همان طور که نسبی گرایی می گوید معرفت حقیقی و مطلق وجود ندارد و راهی به واقع مطلق نیست، هرمنوتیک نیز می گوید فهم متون، نسبی است و قرائت های مختلفی نسبت… اطلاعات بیشتر
علت اختلاف مفسرین وفقها
به نظر عالمان اسلامى، از ديرباز اختلاف نظر در برداشت از بسيارى از گزاره‏هاى دينى امرى مسلم و قطعى بوده است، اما اين اختلاف، اختلافى “ضابطه‏مند” است، كه حتى بسيارى از اين ضوابط، به نحوى توسط خود متون دينى تبيين شده است. بنابراين، “اجتهاد در… اطلاعات بیشتر
ملاحظاتی بر آثار هرمنوتیک
پیامدهای هرمنوتیک نمی توانند مورد پذیرش قرار گیرند؛ زیرا اولا: ادیان الاهی هر تفسیری از دین را نمی پذیرند.[1] ثانیاً: لغویت در کلام خالق و پیامبران لازم می آید؛ زیرا پیامبران برای هدایت مردم از ضلالت و ارایه طریق حق و رسیدن به کمال واقعی… اطلاعات بیشتر
آثار و نتایج هرمنوتیک
هرمنوتیک که نتیجۀ نسبی گرایی و زاییدۀ مکتب سوفسطایی است، دارای پیامدهای متعددی است که برخی از آنها بیان می گردد: 1. امکان قرائت های مختلف و عدم وجود معیار برای تشخیص برتری یک تفسیر بر تفسیر دیگر. 2. اعتبار بخشیدن به تمام فرقه های… اطلاعات بیشتر
علایم روش مند بودن فهم دین
با توجه به این که امکان دسترسی به معرفت حقیقی وجود دارد و مفسر می تواند با رعایت شرایط و قواعد تفسیر صحیحی از متون داشته باشد.[1] برخی برای روش مند بودن فهم دین علایمی ذکر نموده اند؛ مانند: 1. گستردگی در میان تمام انسان… اطلاعات بیشتر
اصول و قواعد (معیار) فهم معارف دینی
فهم معارف دینی قانون و ضوابطی دارد و هر کس که بخواهد اظهار نظر کند باید از اصول و قواعد آن اطلاع کافی داشته باشد و این اختصاصی به متون دینی ندارد، بلکه در تمام علوم جاری و ساری است. معیارهای زیر بعضی از قواعد… اطلاعات بیشتر
مقدمات و مقومات(بایسته های) تفسیر
تفسیر متن بر این پیش فرض مبتنی است که خواندن و شنیدن یک متن یا گفتار، گرچه مدلولات کلمات و جملات آنها معلوم باشد، آنچه را متن و گفتار در خود پنهان دارد آشکار نمی گرداند و این امر پنهان را تنها با تفسیر می… اطلاعات بیشتر
نقد ادلۀ هرمنوتیک درجهان اسلام
در ديدگاه‏هاى بسيارى از متفكران جهان اسلام که قائل به هرمنوتیک هستند، بهاى لازم به ضوابط و معيارهايى كه مى‏تواند ميان قرائت‏هاى متكثر ارزيابى و داورى نمايد، داده نمى‏شود، و كوشش بايسته‏اى براى جدا كردن قرائت درست از نادرست، و روا از ناروا، صورت نمى‏گيرد.… اطلاعات بیشتر
دعاوی قائلین به هرمنوتیک درجهان اسلام
گزيدۀ دعاوى قائلین به هرمنوتیک درجهان اسلام را مى‏توان در اين موارد خلاصه كرد:        1. شريعت و متون دينى صامت و خاموش اند. 2. پيش فرض‏هاى ذهنى و خارجى مفسران و مخاطبان، در تفسير متون تأثير مى‏گذارد. 3. حقيقت و گوهر دين در تور هيچ… اطلاعات بیشتر